Tags

,

shostakovich-the-nose-gergiev-mariinsky-sacd

Label : Mariinsky
Format : ISO
Cover : Yes

Tracklist :

Dmitri Shostakovich
The Nose

Vladislav Sulimsky, Alexei Tanovitski,Tatiana Kravtsova, Andrei Popov, Sergei Semishkur, Gennady Bezzubenkov, Vadim Kravets, Sergei Skorokhodov,Yevgeny Strashko, Elena Vitman & Zhanna Dombrovskaya
Mariinsky Orchestra & Chorus, Valery Gergiev

Advertisements