Tags

,

Label : Great Hall
Format : Ape
Cover : Yes

Tracklist :

Alexander Dargomyzhsky
Mermaid

Alexander Pirogov, Evreniya Smolenskaya, Vitaly Kilchevsky, Varvara Gagarina, Natalia Sokolova, Elena Gribova, Mikhail Skazin, Nina Hagenberger, Ivan Skobzev
Bolshoi Theatre Orchestra & Chorus, Vasily Nebolsin

Advertisements