Tags

,

Label : DG
Format : Ape
Cover : Yes

Tracklist :

Modest Mussorgsky
Khovanshchina

Marjana Lipovsek (Marfa), Paata Burchuladzeek (Dosifey), Vladimir Atlantov (Andrey Khovansky), Aage Haugland (Ivan Khovansky), Anatoli Kotscherga (Shaklovity ), Vladimir Popov (Vasily Golitsyn), Brigitte Poschner-Klebel (Susanna), Heinz Zednik (Scribe), Joanna Borowska (Emma), Wilfried Gahmlich (Kuzka)
Vienna Boys Choir, Slovak Philharmonic Choir, Vienna State Opera Chorus & Orchestra, Claudio Abbado

Advertisements