Tags

,

Label : Decca
Format : Flac track
Cover : Yes

Tracklist :

Modest Mussorgsky
Boris Godunov

Vladimir Vaneyev (Boris), Vladimir Galouzine (Grigory/False Dmitry), Olga Borodina (Marina), Nikolai Okhotnikov (Pimen), Fyodor Kuznetsov (Varlaam), Konstantin Pluzhnikov (Shuisky), Nikolai Gassiev (Missail), Evgeny Nikitin (Rangoni), Zlata Bulycheva (Fyodor), Olga Trifonova (Xenia), Liubov Sokolova (Hostess), Yevgeny Akimov (Simpleton), Yevgenia Gorokhovskaya (Nurse)
Orchestra and Chorus of the Kirov Theatre St. Petersburg, Valery Gergiev