Tags

,

Label : Pristine
Format : Flac track
Cover : Yes

Tracklist :

Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Voivoda (The Voyevoda) Op. 3 – Fragments from the opera

Marya Vlassievna – Natalya Rozhdestvenskaya
Olena – Lyudmila Legostaeva
Bastrukov – Anatoly Orfenov
Dubrovin – Aleksey Korolev
Voivoda – Daniil Demianov
New voivoda – Mikhail Skazin
Jester – Piotr Pontriagin
Father of Marya Vlassievna – Konstantin Poliaev
Mother of Marya Vlassievna – Z. Sokolovskaya

Moscow Radio Choir and Orchestra, Alexei Kovalev

Advertisements