Tags

, ,

Label : Melodiya
Format : Flac track
Cover : Yes

Tracklist :

Alexander Glazunov
Symphony no.4 in E flat majot, op.48

Nikolai Ovsiannikov-Kulikovski (Michael Goldstein)
Symphony no.21 in G minor

Leningrad Philharmonic Orchestra, Yevgeny Mravinsky